Els veïns de Prohabitatge demanen diàleg i el regidor amenaça amb denúnices als jutjats

El descontent dels llogaters dels pisos "protegits" del carrer Jaume Comas, gestionats per l'empresa pública Prohabitatge, s'ha fet sentir al Ple de l'Ajuntament per boca de la portaveu de la CUP de Mataró Carme Polvillo. S'han demanat explicacions per cobraments que semblen improcedents i la resposta del regidor Genís Bargalló (ERC), totalment fora de to, ha estat l'amenaça d'emprendre "accions legals per restituir l'honorabilitat" de l'empresa municipal que presideix.

Una dotzena de veïns i veïnes han assistit al Ple per poder sentir les explicacions del regidor Genís Bargalló, explicacions que no havien aconseguit després d'esgotar els canals habituals. Carme Polvillo, portaveu de la Candiatura d'Unitat Popular de Mataró, ha intervingut en el punt 29 de l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Mataró, arran d’una pregunta presentada el grup municipal de Convergència i Unió “respecte la gestió de Prohabitatge dels problemes sorgits amb els arrendataris dels habitatges de protecció pública del c. Jaume Comas i Jo núm. 16”'.

Aquesta ha estat la seva intervenció:

No ens queda cap més remei que venir avui al Ple Municipal, per demanar explicacions sobre la gestió dels habitatges del carrer Jaume Comas. Som conscients que el Ple no és el lloc més idoni per demanar aquestes explicacions, però, repetim, no ens queda cap més altra opció que fer-ho així, per aconseguir que se'ns escolti i que se'ns respongui.

Ho hem intentat per activa i per passiva i les explicacions que demanem cauen en un sac buit. Per tant, amb tot el "dret" que tenim, i el "deure i obligació" que Prohabitatge té; exigim respostes clares i entenedores a les següents qüestions:

Com pot ser que en 3 anys de funcionament d'aquests pisos, la quota comunitària mensual (que engloba ascensor, gas, telèfon de l'escala ....) passi de 40 euros el primer any, a augmentar un 42% el segon any (i pagar 57 euros) i tornar a augmentar un 33% el tercer any (i pagar uns 66 euros)?

A més a més, es notifica als veïns que hi ha hagut un error de càlcul en la previsió de la quota comunitària del període de l'agost 04 fins juliol del 05. Que aquest error de càlcul es quantifica en un dèficit d'uns 10.237,75 euros, que repartit entre els veïns de l'immoble toca pagar 432,20 euros . Per tant la quota comunitària puja aquest 2006, els 66 euros més 36 euros ( quantitat que surt de dividir 432 entre 12 mesos). Per tant els queda una quota de 102 euros. Si a més estan pagant 240 euros de lloguer, els queda realment un lloguer “protegit”?

Que no hem de permetre l'accés a l'habitatge a aquells col·lectius amb més dificultats (sobretot econòmiques)? i aquesta quota quina justificació té?

Com es justifica aquest augment desmesurat de la quota comunitària? És producte d'una gestió correcta? Per a nosaltres és clar que no ja que les explicacions no són convincents.

El manteniment de l’immoble, és un manteniment costós per la senzilla raó que com ja va reconèixer el propi regidor ara farà 1 any i mig, molts dels problemes que persisteixen i van apareixent són deguts al deficient projecte de construcció i per tant les deficiències continuen i continuaran per més “pegats” que s’hi posin. Així doncs les responsabilitats, entenem que no són pas del veïns, a qui Prohabitatge els ho fa pagar sinó que ho haurien d’assumir els veritables responsables: PUMSA, propietària de l’edifici.

I el que tampoc podem acceptar és aquesta manca d'explicacions, la injustificació d'aquests càlculs, i sobretot el tarannà d'una empresa municipal que davant la justa demanda d'explicacions d'uns veïns actua amb prepotència i amb menyspreu.

Problemes de comunicació amb els veïns no és la primera vegada que es donen, i nosaltres ens preguntem; és que no n'aprenen?, no queda clar que Prohabitatge ha d'oferir un servei de qualitat per a les persones? Si se'ls explica als veïns i no ho veuen clar, una empresa municipal té l'obligació de carregar-se de paciència i tornar-ho a explicar, quantes vegades calgui i no menystenint les persones.

Considerem que un govern que es diu d’'esquerres no hauria de tenir aquests seriosos problemes de comunicació amb la ciutadania. Ningú, i menys qui es diu progressista, pot gestionar una necessitat bàsica com l’habitatge com si fos una obra de caritat. Les persones que viuen en habitatges de protecció es mereixen el respecte de l'administració i tenen el dret de viure-hi dignament!


NOTÍCIES DE PREMSA

• capgros.com: Bargalló assegura que l'afer de Jaume Comas es deu a un 'error de previsió'. La CUP intervé en nom dels veïns reclamant un canvi d'actitud de Prohabitatge [03/02/2006]

• capgros.com [editorial]: Els veïns de Jaume Comas [03/02/2006]

• El Punt: Maresme. Els veïns d'uns pisos protegits de Mataró denuncien que els fan pagar quotes abusives [04/02/2006]

• portalmataro.com: Prohabitatge aclareix les quotes del lloguer dels pisos de Jaume Comas. Els veïns s’havien queixat de “cobraments improcedents” en el Ple Municipal [08/02/2006]