La CUP se solidaritza amb la rebel·lió zapatista

La Candidatura d'Unitat Popular de Mataró s'ha adherit a la campanya del Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió Zapatista arran els darrers esdeveniments a Txiapas. El manifest fet públic és aquest:

A la societat civil mexicana
A la societat civil internacional
Al govern mexicà
Als mitjans de comunicació
A la Comissió Sisena de l'Altra Campanya

El febrer de 1998 i arran de la matança de Acteal executada tres mesos abans, la societat civil internacional va reaccionar amb diverses mobilitzacions per a mostrar el seu repudi a la massacre realitzada contra els indígenes rebels de Chiapas i per a buscar camins cap a una solució pacífica del conflicte.

Més de 500 persones i organitzacions dels cinc continents van avalar la creació d'una Comissió Civil Internacional d'Observació pels Drets Humans (CCIODH) que va viatjar a Chiapas en aquestes dates.

Al novembre de 1999, una segona comissió va realitzar una nova visita d'observació per a avaluar la situació en aquest moment, i comparar-la amb les observacions i recomanacions de l'anteriors.

El febrer de 2003 es va produir la tercera visita de la CCIODH. Després del triomf en les urnes del nou govern, el seu objectiu va ser verificar la possibilitat d'una solució justa al conflicte amb l'aprovació de la Llei Indígena. Aquesta possibilitat va quedar frustrada després de la negativa del EZLN i del CNI a donar el seu suport a la reforma constitucional aprovada en 2003 per considerar que incomplia els acords de San Andrés.

Com a resultat d'aquestes tres comissions, es van realitzar sengles informes que van ser lliurats a tots els interlocutors de la Comissió a Mèxic, a totes les organitzacions i persones que els van avalar i a les institucions internacionals (al Parlament Europeu, als Parlaments Nacionals, al Parlament Centroamericano, a l'Oficina de l'Alta Comissionada per als DDHH de l'ONU, etc).

Després dels successos ocorreguts a San Salvador Atenco els dies 3 i 4 de maig del present any amb el resultat d'un menor mort, diverses persones greument ferides, prop de 300 detinguts i cinc estrangeres expulsades en un operatiu en el qual van participar més de 3000 policies, s'han presentat greus denúncies d'abusos sexuals, violacions, maltractaments, vexacions i tortures que atempten greument als drets fonamentals de les persones.

Per tot l'anterior sol·licitem a la societat civil mexicana així com al govern federal, a la Comissió Sisena del EZLN per l'Altra Campanya, a les organitzacions i a les ongs afectades pels successos, que ens atorguin la mateixa confiança que ens van concedir en les tres ocasions anteriors, que ens rebin i, ens donin la seva paraula, i ens permetin realitzar lliure i responsablement el nostre treball.

També sol·licitem a totes les organitzacions que ens van avalar llavors que ho facin de nou per a observar, reflexionar i diagnosticar la situació dels drets humans a conseqüència del conflicte.

Per tot això, els sotasignats donem suport aquest manifest perquè sigui lliurat als mitjans de comunicació, al govern mexicà i a les instàncies internacionals així com a la societat civil el dia 17 de maig de 2006.

La CCIODH viatjarà a Mèxic des del 29 de maig fins al 4 de juny per a realitzar les entrevistes amb els actors del conflicte i, a continuació, lliurar el seu informe a les instàncies, institucions i organitzacions, tal com es va procedir en les tres visites anteriors.

Barcelona 15 de maig de 2006.

Comissió Civil Internacional d'Observació pels Drets Humans
email: cciodh@pangea.org
http://chiapas.pangea.org