Documents

El 6 d’abril de 2014 es va fer la Trobada per la Unitat Popular (TUP) a Mataró entre els col·lectius, moviments socials i persones actives en la construcció d’alternatives a l’actual model de ciutat. A la trobada es van posar en comú les diferents experiències de lluita a la ciutat per sumar esforços i pensar conjuntament com volem intervenir a Mataró.

Debats temàtics:
1) Pobresa i exclusió social
2) Llengua i educació
3) Sanitat Pública
4) Municipalització de serveis públics
5) Feminisme
6) Mobilitat sostenible i territori
7) Procés cap a la independència
8) Economia alternativa i cooperativisme

Debat plenari: Construïm la unitat popular
• Com avançar en la coordinació de les lluites socials i la creació d’experiències alternatives? (quins objectius compartim? quins problemes hi ha per la coordinació? Quines oportunitats ens presenta la situació actual?)
• Com vincular la lluita de carrer amb la lluita institucional?

 

Llegeix el document en pantalla a issuu (clica aquí)

Cal que l’Ajuntament de Mataró refermi el compromís de rebuig a la LOMCE i adopti mesures concretes. Per tots aquest motiu, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels ACORDS següents:

Primer.-  L’Ajuntament de Mataró donarà suport i cobertura jurídica a tots aquells centres educatius i aquelles famílies de la ciutat que vulguin exercir la desobediència a la LOMCE com a acte de ruptura amb un model educatiu imposat en contra de la voluntat majoritària de la societat catalana i de la comunitat educativa.

Segon.- L’Ajuntament de Mataró, davant de qualsevol sanció administrativa i/o judicial contra la comunitat educativa o contra aquelles famílies que practiquin la insubmissió a la LOMCE, proposarà que tots els càrrecs electes del consistori s’autoinculpin davant les instàncies pertinents i ho farà extensiu a tota la ciutadania perquè també pugui fer efectiva la seva autoinculpació.

Tercer.- L’Ajuntament de Mataró, reitera el seu rebuig a l’aplicació de la LOMCE en els centres educatius de la Mataró, i difondrà públicament a través del web municipal l’activitat de la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI) a la LOMCE oferint informació a qualsevol centre educatiu que s’hi vulgui adherir.

Quart.- Instar als Serveis Territorials d’Ensenyament de Maresme-Vallès Oriental, al Departament d’Ensenyament i al Govern de la Generalitat de Catalunya a declarar la seva insubmissió a la LOMCE i a aturar d’immediat el desplegament que se n’ha fet.

Cinquè.- Comunicar els acords al Consell Escolar Municipal de Mataró, a tots els centres educatius i als seus respectius equips directius i Associacions de Mares i Pares, als Serveis Territorials d’Ensenyament de Maresme-Vallès Oriental, al Consell Comarcal del Maresme, al Departament d’Ensenyament i al Ministerio de Educación.

Pels  motius  exposats  proposem  al  Ple  de  l’Ajuntament  de Mataró  l’adopció  dels següents ACORDS:

PRIMER.-  DEMANAR  a  la  Generalitat  de  Catalunya  que es  retiri  com  a  part  acusatòria en el procés contra Adrià Vilà, Joan Pujades, Carles Escrig i Albert Escrig.

SEGON.- TRASLLADAR aquests  acords  al govern de la Generalitat de Catalunya,  al govern de l’Estat espanyol i a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes.

La intervenció del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) era previsible i estava damunt de la taula des del moment en què els treballadors/es van plantar cansats de cedir part dels seus salaris, tal com havien fet el 2011, 2012 i 2013, per evitar una situació de dèficit.

(…)

Atenent a la situació descrita, considerem que a més de denunciar la situació d’infrafinançament, cal exigir un canvi en el model de la gestió i reclamar una gestió pública, de titularitat pública i de submissió al dret públic.

En aquest sentit, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró adopta els ACORDS següents:

1. L’Ajuntament de Mataró reclama a la Generalitat de Catalunya una sanitat 100% pública per a l’àrea de Mataró, tant en la gestió com en la titularitat, i sotmesa al control públic i al dret públic.

(…)

Proposta de resolució del Grup Municipal de la CUP per convocar una consulta per l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència

Per tot plegat, des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró l’aprovació dels ACORDS següents:

1. L’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) si la ciutadania així ho ratifica mitjançant una consulta popular que s’haurà de convocar en un termini màxim de noranta dies.

2. L’Ajuntament de Mataró, un cop s’hagi celebrat la consulta, haurà de ratificar en una sessió plenària extraordinària la decisió d’adhesió a l’AMI.

3. L’Ajuntament de Mataró comunicarà aquests acords a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), al Consell Comarcal del Maresme i a la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, el Ple decidirà.

Mataró, 26 d’agost de 2015

Pàgines