Documents

Declaració Institucional que presenta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per l’adhesió de Mataró a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, aprovada en Junta de Portaveus (11/1/2016) i ratificada pel Ple de l'Ajuntament de Mataró (14/1/2016)

El 6 d’abril de 2014 es va fer la Trobada per la Unitat Popular (TUP) a Mataró entre els col·lectius, moviments socials i persones actives en la construcció d’alternatives a l’actual model de ciutat. A la trobada es van posar en comú les diferents experiències de lluita a la ciutat per sumar esforços i pensar conjuntament com volem intervenir a Mataró.

Debats temàtics:
1) Pobresa i exclusió social
2) Llengua i educació
3) Sanitat Pública
4) Municipalització de serveis públics
5) Feminisme
6) Mobilitat sostenible i territori
7) Procés cap a la independència
8) Economia alternativa i cooperativisme

Debat plenari: Construïm la unitat popular
• Com avançar en la coordinació de les lluites socials i la creació d’experiències alternatives? (quins objectius compartim? quins problemes hi ha per la coordinació? Quines oportunitats ens presenta la situació actual?)
• Com vincular la lluita de carrer amb la lluita institucional?

 

Llegeix el document en pantalla a issuu (clica aquí)

Cal que l’Ajuntament de Mataró refermi el compromís de rebuig a la LOMCE i adopti mesures concretes. Per tots aquest motiu, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels ACORDS següents:

Primer.-  L’Ajuntament de Mataró donarà suport i cobertura jurídica a tots aquells centres educatius i aquelles famílies de la ciutat que vulguin exercir la desobediència a la LOMCE com a acte de ruptura amb un model educatiu imposat en contra de la voluntat majoritària de la societat catalana i de la comunitat educativa.

Segon.- L’Ajuntament de Mataró, davant de qualsevol sanció administrativa i/o judicial contra la comunitat educativa o contra aquelles famílies que practiquin la insubmissió a la LOMCE, proposarà que tots els càrrecs electes del consistori s’autoinculpin davant les instàncies pertinents i ho farà extensiu a tota la ciutadania perquè també pugui fer efectiva la seva autoinculpació.

Tercer.- L’Ajuntament de Mataró, reitera el seu rebuig a l’aplicació de la LOMCE en els centres educatius de la Mataró, i difondrà públicament a través del web municipal l’activitat de la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI) a la LOMCE oferint informació a qualsevol centre educatiu que s’hi vulgui adherir.

Quart.- Instar als Serveis Territorials d’Ensenyament de Maresme-Vallès Oriental, al Departament d’Ensenyament i al Govern de la Generalitat de Catalunya a declarar la seva insubmissió a la LOMCE i a aturar d’immediat el desplegament que se n’ha fet.

Cinquè.- Comunicar els acords al Consell Escolar Municipal de Mataró, a tots els centres educatius i als seus respectius equips directius i Associacions de Mares i Pares, als Serveis Territorials d’Ensenyament de Maresme-Vallès Oriental, al Consell Comarcal del Maresme, al Departament d’Ensenyament i al Ministerio de Educación.

Pels  motius  exposats  proposem  al  Ple  de  l’Ajuntament  de Mataró  l’adopció  dels següents ACORDS:

PRIMER.-  DEMANAR  a  la  Generalitat  de  Catalunya  que es  retiri  com  a  part  acusatòria en el procés contra Adrià Vilà, Joan Pujades, Carles Escrig i Albert Escrig.

SEGON.- TRASLLADAR aquests  acords  al govern de la Generalitat de Catalunya,  al govern de l’Estat espanyol i a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes.

La intervenció del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) era previsible i estava damunt de la taula des del moment en què els treballadors/es van plantar cansats de cedir part dels seus salaris, tal com havien fet el 2011, 2012 i 2013, per evitar una situació de dèficit.

(…)

Atenent a la situació descrita, considerem que a més de denunciar la situació d’infrafinançament, cal exigir un canvi en el model de la gestió i reclamar una gestió pública, de titularitat pública i de submissió al dret públic.

En aquest sentit, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró adopta els ACORDS següents:

1. L’Ajuntament de Mataró reclama a la Generalitat de Catalunya una sanitat 100% pública per a l’àrea de Mataró, tant en la gestió com en la titularitat, i sotmesa al control públic i al dret públic.

(…)

Pàgines