Documents

El Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró els següents ACORDS:
1. L’Ajuntament de Mataró pren el compromís d’eradicar la publicitat sexista a la ciutat de Mataró.
2. La Comissió Especial d’Organització, d’acord amb les aportacions del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home farà una proposta al Ple municipal perquè la publicitat sexista sigui inclosa dins la tipificació d’infraccions i sancions de l’Ordenança Municipal de la Publicitat exterior de Mataró.
3. L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb les consideracions del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, posarà en coneixement de l’organisme competent  a aquelles empreses que facin publicitat sexista a Mataró.
4. L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords al Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home i a l’Institut Català de les Dones.

Aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Mataró dijous 12 de gener de 2017

La guerra, la injustícia i la vulneració dels drets humans han empès a milions de persones a fugir de la seva terra, originant una greu crisi humanitària que té com a principal escenari la nostra Mar Mediterrània.

No podem restar impassibles. No podem continuar girant l’esquena a les persones que ens demanen ajut. No podem seguir avalant una Europa excloent i xenòfoba.

Precisament, amb la voluntat que Catalunya sigui una terra d’acollida, diverses persones i entitats, han impulsat la campanya “Casa nostra, casa vostra”.

En aquest sentit, el Grup Municipal de la CUP, proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró, els següents acords:

1. L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb les declaracions prèvies a favor de l’acollida de persones refugiades, s’adhereix al manifest de la campanya “Casa nostra, casa vostra”.

2. L’Ajuntament de Mataró donarà suport econòmic a la campanya “Casa nostra, casa vostra” i col·laborarà amb les entitats ciutadanes que impulsin activitats locals.
3. L’Ajuntament de Mataró farà difusió pública de les activitats relacionades amb la campanya “Casa nostra, casa vostra”.

4. L’Ajuntament de Mataró comunicarà aquests acords a la campanya “Casa nostra, casa vostra”, a les entitats dels Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència, al Consell Comarcal del Maresme, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Mesa del Parlament de Catalunya perquè en doni coneixement a tots els grups parlamentaris.


Juli Cuéllar Gisbert
Regidor portaveu de la CUP

Mataró, 27 de desembre de 2016

Declaració Institucional presentada per la CUP de suport a l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i a tots els càrrecs electes independentistes. Aprovada en Junta de Portaveus i ratificada pel Ple Municipal de l'Ajuntament de Mataró, desembre de 2016.

Els regidors de la CUP a l'Ajuntament de Mataró, Juli Cuéllar i Carme Polvillo, notifiquen a l'alcalde que treballaran a l'edifici de la Casa Gran el proper 6 de desembre, dia de la Constitució espanyola.

Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal de la CUP perquè l’Ajuntament de Mataró no celebri el dia de la Constitució espanyola. Per ser debatuda i votada al Ple Municipal de dijous 1 de desembre de 2016.

Des del Grup Municipal de la CUP entenem que és anacrònic que l’Ajuntament de Mataró continuï celebrant el Dia de la Constitució espanyola i, en aquest sentit, proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró l’ACORD següent:

• L'Ajuntament de Mataró no celebrarà el Dia de la Constitució espanyola i no organitzarà cap acte institucional al respecte.

No obstant això, el Ple decidirà.

Pàgines