Documents

L’Esquerra independentista assenyalem els responsables i sostenidors dels feminicidis i de la violència masclista!

Aquest mes de maig iniciem des de totes les organitzacions de l'esquerra independentista una dinàmica de treball conjunt amb l'objectiu de denunciar els feminicidis i combatre'n les causes, o si més no afegir-hi el nostre granet de sorra a aquesta lluita que en aquests moments sentim que és la punta de llança del moviment feminista dels Països Catalans i d'arreu del món.

Per nosaltres, els feminicidis són la part més visible de les violències que patim les dones. Són la punta de l’iceberg d’un sistema de violència invisibilitzat. Una violència que considerem estructural i funcional al sistema capitalista-patriarcal, és a dir que no es tracta pas d'una xacra social o tara del sistema, sinó que les seves arrels són profundes i és fruit d’un sistema ideològic que actua en els plànols material i simbòlic, que són els que cal identificar i desmantellar.

És per això que volem assenyalar tots els responsables i sostenidors d’aquest patriarcat capitalista.

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) PER CONSTITUIR UNA TAULA MIXTA AL BARRI DE ROCAFONDA

Pel proper curs, Mataró tindrà un institut nou ubicat a la Ronda Rafael Estrany ( a l’espai conegut com “La Fibra”).  

No cal dir que aquesta ubicació, malgrat aprovar-se en el  Ple de l’Ajuntament el passat febrer amb majoria, també ha comptat amb el rebuig d’una part de les entitats del barri de Rocafonda.

Entenent que aquest institut hauria de ser un centre de referència comunitària pel propi barri i dels de  l’entorn. I que més enllà dels alumnes i les seves famílies, el centre hauria de ser un equipament comunitari a través dels seus serveis oberts al barri i de les activitats socio-comunitàries que acollirà (activitats extraescolars, biblioteca, casal d’estiu...).

Entenent que és molt important  el poder compartir espais on poder reflexionar els diferents agents que treballen al barri  per tal de generar un veritable espai  de relació i convivència molt positiu per a la cohesió social.

Per tot això, des del Grup Municipal de la CUP preguem el següent:

- Que es constitueixi una” taula” mixta, amb tots els agents que treballen al barri (des de la comunitat educativa, veïns, ajuntament etc)  per tal de poder  treballar propostes de millora educatives i socials des d’una visió transversal.

 

Juli Cuéllar Gisbert

Regidor portaveu del Grup Municipal de la CUP

 

Mataró, 6 d’abril de 2017

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER INFORMAR DE COM ES POT FER LA DECLARACIÓ DE RENDA A TRAVÉS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

Atès que ben aviat començarà la campanya de la renda de l’exercici 2016.
Atès que existeix la possibilitat que els contribuents facin el tràmit de la renda a través de l’Agència Tributària de Catalunya.
Atès que hi ha molta desinformació al respecte.
Des del Grup Municipal de la CUP formulem el prec següent:
    •    L’Ajuntament de Mataró sol·licitarà suport a l’Agència Tributària de Catalunya i organitzarà una sessió formativa adreçada a tècnics municipals i assessors fiscals de la ciutat, així com també un acte públic perquè la ciutadania tingui la informació de com pot presentar la declaració de renda a través de l’Agència Tributària de Catalunya.

 

Juli Cuéllar Gisbert
Regidor portaveu de la CUP

Mataró, 2 d’abril de 2017

PRESSUPOST PARTICIPATIU SÍ, ENGRUNES NO!

  • Els diners destinats a pressupostos participatius són insuficients; exigim un increment de la quantitat proposada pel govern municipal.
  • Denunciem la voluntat instrumentalitzadora del govern municipal que vol fer servir els pressupostos participatius per aparcar les reivindicacions ciutadanes.

L’aposta pels pressupostos participatius és un dels principals eixos del programa de la CUP per assolir la radicalitat democràtica en el funcionament de l’Ajuntament de Mataró. Fer comprensible i assequible la informació, donar poder decisori a la ciutadania, a través dels consells participatius i de consultes populars, pensem que són requisits fonamentals per aprofundir en la qualitat democràtica. En aquest sentit, cal destacar que el setembre de 2016 es va aprovar una resolució de la CUP per implantar uns pressupostos participatius a Mataró.

El passat 1 de març de 2017, la Comissió Especial d’Organització va abordar el debat dels pressupostos participatius a partir del guió “Impuls a la participació” elaborat pel personal tècnic de l’Ajuntament. La proposta de procés participatiu presentada es basa en 6 fases: aportació de propostes, recollida de suports a les propostes, valoració de la viabilitat de les propostes, priorització per part del Consell de Ciutat, exposició pública i votació ciutadana de la propostes validades i retorn de les propostes escollides per la ciutadania. Valorem positivament que el govern posi fil a l’agulla, però pensem que hi ha dues qüestions rellevants que limiten de forma extraordinària el seu desplegament

  • El pressupost participatiu es restringirà al capítol d’inversions.
  • El govern només destinarà 500.000 € a pressupost participatiu.

Ateses les reserves del govern municipal i la seva voluntat de fer passar totes les propostes ciutadanes per l’adreçador dels pressupostos participatius, des de la CUP manifestem el nostre desacord  i exigim el següent:

  1. Cal incrementar sensiblement, fins a un 5% del pressupost municipal, els diners destinats a pressupostos participatius. Si ens quedem amb un pírric 0,3%, el procés participatiu no és creïble. Mataró ha d’estar a l’alçada de ciutats com Badalona, però amb l’actual proposta fins i tot municipis com Argentona ens passen per davant.
  2. Cal ampliar els pressupostos participatius al Capítol II, relatiu a la provisió de serveis, i no limitar-ho exclusivament al Capítol VI d’inversions.
  3. Exigim al govern que no instrumentalitzi el pressupost participatiu i que assumeixi que, tan si tenim pressupost participatiu com si no en tenim, la ciutadania té dret a opinar i a presentar tantes propostes en benefici de la ciutat com consideri oportunes.

 

CUP Mataró

Oficina de Comunicació

 

Mataró, 27 de març de 2017

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE MATARÓ S’ADHEREIXI A LA XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA

 

Can Marfà Gènere de Punt, extensió del Museu de Mataró, inaugurada el 2015, està dedicada al patrimoni cultural relacionat amb la Indústria del tèxtil de punt. Conté una part fonamental de la història de la industrialització de Catalunya, que fins a la data no disposava d’un espai de conservació, documentació, recerca i difusió especialitzat. Aquest projecte va ser possible gràcies a la voluntat de la Fundació Jaume Vilaseca d’oferir la seva col·lecció a la ciutat de Mataró, i a la inestimable col·laboració de particulars, empreses i professionals de la indústria del gènere de punt que de manera voluntària, han posat els seus coneixements al servei de la recuperació d’una de les col·leccions de patrimoni industrial més singulars de Catalunya.

Després de dos anys de funcionament, pensem que cal cercar sinèrgies amb altres projectes similars i, en aquest sentit, destaca la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, la XATIC. Justament, aquesta associació agrupa l’oferta de turisme industrial més àmplia de Catalunya:  Museus, Centres d’Interpretació, Antigues Fàbriques o Mines d’arreu del territori català.

La XATIC, que es va formar l’any 2006, agrupa a dia d’avui més de 25 localitats de gran diversitat que tenen en comú un important i variat llegat industrial que permet conèixer a fons la revolució industrial del nostre país i, amb ella, la transformació del territori i de la societat de la Catalunya contemporània.

L’oferta turística i cultural de la XATIC permet que els visitants puguin explorar una Catalunya diferent, amb activitats per a tota la família:  recórrer les galeries d’una mina de carbó o d’una muntanya de sal, contemplar el modernisme d’una antiga colònia tèxtil, viure en primera persona el procés d’elaboració del cava o del paper, acompanyar en el seu viatge un gra de blat des del camp fins al sac de farina, o viatjar en el primer tren del país.

Amb seu a Terrassa, la XATIC té l’objectiu de generar una línia d’actuació comuna com a eina de projecció, atracció de visitants i creació d’activitat econòmica i cultural en l’entorn del turisme industrial.

I per tal de tenir especial atenció al públic interessat amb el Turisme Industrial, existeix el Club XATIC, que agrupa actualment al voltant dels 3100 socis i que ofereix avantatges especials als titulars del seu carnet en tots els equipaments de la Xarxa, i en els Establiments Adherits al Club.

Atès que en el Pla d’actuació de la XATIC per a 2017 s’esmenta XATIC – Pla d’Actuació 2017 la possibilitat de l’adhesió de municipis amb interès potencial, i específicament esmenta Mataró.

Atès que Can Marfà necessita una projecció més potent per atraure visitants, compartir recursos i experiències.

Atesa la potencialitat dels recursos turístics i pedagògics associats al passat industrial de Mataró.

El Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de l’Ajuntament l’acord següent:

  • L’Ajuntament de Mataró realitzarà els tràmits necessaris per adherir-se a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, amb l’objectiu de potenciar l’equipament de Can Marfà Gènere de Punt i la resta d’equipaments i recursos associats al gènere de punt i a la industrialització de la ciutat.

No obstant això, el Ple decidirà.

 

Juli Cuéllar Gisbert

Regidor portaveu de la CUP

 

Mataró, 20 de març de 2017

Pàgines