Documents

Declaració institucional que presenta la CUP per donar suport a les 27 persones de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) encausades per haver defensat una universitat pública, gratuïta i de qualitat

Per tot plegat, el Grup Municipal de la CUP proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró els ACORDS següents:

1. L’Ajuntament de Mataró expressa el seu compromís amb la defensa d’una universitat pública, gratuïta i de qualitat, en la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos.

2. L’Ajuntament de Mataró reclama que es respecti a les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i expressa la seva solidaritat amb les 27 membres de la comunitat universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) represaliades arran de la seva participació en la tancada al Rectorat a l’abril de 2013 en contra de pujada de taxes del 66% i perquè s’establissin títols especials de transport públic pels estudiants de la UAB (T-UAB).

3. L’Ajuntament de Mataró es manifesta a favor de la lliure absolució de les 27 persones de la UAB imputades.

4. L’Ajuntament de Mataró sol·licita al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra els 27 membres de la comunitat universitària de la UAB, perquè és inadmissible que en una societat democràtica que es penalitzi la protesta, la dissidència, i encara menys que se sol·liciti presó per exercir Drets Fonamentals.

5. L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya, així com també a l'organització antirepressiva Alerta Solidària.

No obstant això, la Junta de Portaveus decidirà.

Amb la voluntat que la nova modificació del ROM sigui més participativa i menys restrictiva, el Grup Municipal de la CUP proposa:

1). Per agilitzar la durada dels Plens, celebració de dues (2) sessions mensuals: un aper tractar Declaracions Institucionals i Dictàmens i l'altra de Control de Govern.

2). No limitar el nombre de propostes i preguntes que poden presentar els grups municipals al Ple.

3). Per garantir la publicitat i transparència, que les declaracions institucionals es debatin i votin al Ple, i que les respostes a preguntes per escrit s’incloguin com a annex a l’acta.

4). Que les entitats puguin presentar propostes i fer preguntes al Ple sense haver de passar pel filtre dels Grups Municipals.

És per això que presentem les esmenes següents:

Proposta de resolució de la CUP per uns pressupostos participatius

Aprovada per unanimitat del Ple de l'Ajutnament de Mataró dijous 8 de setembre de 2016.

Acords:

Primer. L’Ajuntament de Mataró desenvoluparà una prova pilot perquè la ciutadania, a través dels òrgans de participació vigents, pugui decidir la destinació dels recursos del pressupost municipal corresponent a l’any 2017, per tal d’incorporar-ho prèviament a la seva aprovació en el Ple Municipal.

Segon. L’Ajuntament de Mataró impulsarà un debat ciutadà per dissenyar una proposta de funcionament del procés de pressupostos participatius, que tingui en compte les experiències d’altres ciutats.

Tercer. L’Ajuntament de Mataró crearà una comissió de seguiment dels pressupostos participatius, formada per representants del govern, dels grups municipals, i dels consells territorials i sectorials per col·laborar en el disseny i l’execució del procés participatiu.

Per tot plegat, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposem la DECLARACIÓ següent:

1. L’Ajuntament de Mataró es compromet a treballar per desplegar  una seguretat alternativa als exèrcits, basada en la satisfacció de les necessitats de les persones, i declara Mataró com a ciutat pacifista i desmilitaritzada.

2. D’acord amb els principis i objectius proclamats en llei 21/2003 de Foment de la Pau, en la Llei 16/2014 d’Acció exterior i de relacions amb la Unió Europea i recollint el compromís amb tots els pobles per construir un ordre mundial pacífic tal com s’expressa en el preàmbul i l’article 51 de l’actual Estatut de Catalunya, l’Ajuntament de Mataró ratifica i fa seves les propostes de la Moció sobre una Catalunya desmilitaritzada, aprovada pel Parlament de Catalunya (BOPC  núm. 177, de 6 de juliol), que insten el govern de la Generalitat a:

a) Realitzar totes les accions necessàries davant del Ministerio de Defensa i l’Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa per reclamar el traspàs del patrimoni militar –tant de solars com d’edificis en desús– a la Generalitat, o a l’ens local corresponent, per tal de destinar-los a usos civils i d’accés públic.

b) Prohibir els actes d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no permetre les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de Catalunya.

c) Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars, com són els casos de les maniobres que es realitzen al Parc Natural de la Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres. Així com, promoure que els ens locals, en exercici de les seves atribucions i competències ho emulin.

d) Desautoritzar la participació i presència d’avions de combat en exposicions aèries com la Festa al Cel.

e) No permetre la presència de l’exèrcit en cap espai educatiu i de formació: ni als centres educatius, ni al Saló de l’Ensenyament, ni al Saló de la Infància, a Barcelona; ni al Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o a la Fira de Formació Professional, a Lleida; ni a l’ExpoJove de Girona; i tampoc a l’Espai de l’Estudiant de Valls.

f) Eliminar els ajuts i les activitats de promoció per part de l’Administració vers la indústria militar a Catalunya, incloent el suport a la R+D de caire militar i qualsevol altra activitat de suport institucional per establir indústria amb producció militar i armamentista.

El Grup Municipal de la CUP presentem el PREC següent:

1. Que l’Ajuntament de Mataró doni suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.

2. Que l’Ajuntament de Mataró doni suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.

3. Que l’Ajuntament de Mataró faci pública aquesta iniciativa i que estengui a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.
 
4. Que l’Ajuntament doni suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.

Pàgines