Documents

Dilluns 8 de maig els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró, convocats pel regidor d’ensenyament, Miquel Àngel Badell, vàrem valorar el resultat de les presincripcions d’Infantil, Primària i Secundària pel curs 2017-2018.

En aquesta reunió se’ns va informar que des dels Serveis Territorials (SSTT) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat es planteja obrir la segona línia a l’escola Angeleta Ferrer, tal com va reclamar de forma unànime el Ple Municipal, però a canvi de tancar una línia en una altra escola pública de la ciutat, l’Antonio Machado. Aquesta informació va motivar que tots els grups municipals, junt amb el regidor Vadell, ens traslladéssim amb caràcter urgent a la delegació de SSTT, on la seva directora, Carmina Pinya, va confirmar que oferia la segona línia a l’Angeleta a canvi de suprimir-ne una al Machado, a la vegada que va advertir que si no hi havia acord, la seva intenció era deixar en mans del Departament la decisió de quines línies de P-3 s’hauran d’eliminar.

Considerem que el plantejament de SSTT és un xantatge inacceptable, perquè enfronta unes escoles amb les altres i perquè juga de forma temerària amb el consens unànime de la comunitat educativa i de tots els representants del nostre consistori: el nou edifici de l’Angeleta Ferrer es va projectar per acollir dues línies i volem que es compleixi aquest compromís, sense cap contrapartida.

Des de la CUP manifestem públicament la nostra oposició al tancament unilateral de cap grup de P-3 de la pública. Com ja ho hem fet en altres ocasions, insistim en la necessitat d’acordar reducció generalitzada de ràtios a tots els centres per millorar la qualitat educativa, ja que considerem que és una solució estable i duradora davant dels tripijocs dels SSTT.

En aquest sentit, donarem suport a l’acció conjunta, tant amb la comunitat educativa com amb la resta de forces polítiques del nostre ajuntament, per plantar cara als propòsits retalladors de SSTT.

 

CUP Mataró

Oficina de Comunicació

 

Mataró, 10 de maig de 2017

  • El Grup Municipal de la CUP defensa una rebaixa real dels preus públics de les Escoles Bressols municipals basada en una tarificació progressiva
  • La proposta del Govern de modificació de preus pel curs 2017-18 suposa una rebaixa per a molt poques famílies usuàries
  • Defensem un model educatiu just i equitatiu per a tothom, i que els preus públics s’estableixin en base a una tarificació progressiva

Pel proper curs, el Govern Municipal proposa una modificació dels preus públics de les Escoles Bressol equiparant la quota de lactants amb la de la resta d’infants d’1 a 3 anys. El Govern destaca com a fet positiu una rebaixa de la quota d’aquesta franja, 0-1 anys, d’un 23,1%.

Entenent que el total de les 9 EB municipals poden acollir un nombre màxim de 76 lactants mentre que el nombre de places per a infants d’1 a 3 anys és de més de 800, la rebaixa de la quota només afecta un percentatge molt baix de les famílies usuàries ja que per a la resta, amb infants d’1 a 3 anys,  la quota ha estat augmentada un 3,4%.

A més a més, el preu del servei menjador s’ha incrementat en el cas dels lactants. Si bé és cert que degut a la reducció de quota, aquest augment queda compensat en aquells infants usuaris del menjador que fan ús d’aquest servei,  4 o 5 dies per setmana, en el cas dels infants que es queden a dinar menys de 4 dies per setmana el preu final de quota més menjador gairebé no queda modificat respecte el curs passat. És per això que el nombre de famílies de lactants que es beneficien de la modificació de preus és en realitat encara menor.

Des de la CUP de Mataró, i partint de que el model educatiu que defensem és el de l’Escola pública, de qualitat i universal des de l’Escola Bressol   fins a la Universitat, volem posar en relleu que:

Reconeixem el gran esforç dut a terme per les treballadores de les EB per formular noves modalitats horàries en benefici de les famílies usuàries.

Malgrat l’intent del Govern d’aprimar les quotes en alguns casos i augmentar el nombre de famílies becades, la distribució del finançament de les EB municipals, repartida entre famílies, Diputació i Ajuntament perjudica a les famílies que passaran a finançar el 35,3% del servei quan el curs passat finançaven el 34,38% mentre que l’Ajuntament passarà de finançar el 49,75% del servei a finançar-ne el 48,59%. Partint de la base de que els costos del servei són de més de 4,7 milions d’euros aquests percentatges són prou rellevants.

Pensem que l’aportació de les famílies hauria de tendir curs rere curs a la baixa i que hauria de fer-se en base a una tarificació progressiva afavorint que aquelles famílies amb una renda baixa gaudeixin d’una rebaixa real de les quotes a aportar. Cal avançar cap a un model més just i equitatiu per a tothom, que afavoreixi a qui realment ho necessita i en la mesura que ho necessita.

De la mateixa manera defensem que aquest model sigui també el model que regeixi els preus públics de l’Escola Municipal de Música i l’Institut Miquel Biada on la proposta del Govern Municipal pel curs vinent comporta un augment de preus públics d’aproximadament el 3%.

 

CUP Mataró

Oficina de Comunicació

 

Mataró, 10 de maig de 2017

L’Esquerra independentista assenyalem els responsables i sostenidors dels feminicidis i de la violència masclista!

Aquest mes de maig iniciem des de totes les organitzacions de l'esquerra independentista una dinàmica de treball conjunt amb l'objectiu de denunciar els feminicidis i combatre'n les causes, o si més no afegir-hi el nostre granet de sorra a aquesta lluita que en aquests moments sentim que és la punta de llança del moviment feminista dels Països Catalans i d'arreu del món.

Per nosaltres, els feminicidis són la part més visible de les violències que patim les dones. Són la punta de l’iceberg d’un sistema de violència invisibilitzat. Una violència que considerem estructural i funcional al sistema capitalista-patriarcal, és a dir que no es tracta pas d'una xacra social o tara del sistema, sinó que les seves arrels són profundes i és fruit d’un sistema ideològic que actua en els plànols material i simbòlic, que són els que cal identificar i desmantellar.

És per això que volem assenyalar tots els responsables i sostenidors d’aquest patriarcat capitalista.

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) PER CONSTITUIR UNA TAULA MIXTA AL BARRI DE ROCAFONDA

Pel proper curs, Mataró tindrà un institut nou ubicat a la Ronda Rafael Estrany ( a l’espai conegut com “La Fibra”).  

No cal dir que aquesta ubicació, malgrat aprovar-se en el  Ple de l’Ajuntament el passat febrer amb majoria, també ha comptat amb el rebuig d’una part de les entitats del barri de Rocafonda.

Entenent que aquest institut hauria de ser un centre de referència comunitària pel propi barri i dels de  l’entorn. I que més enllà dels alumnes i les seves famílies, el centre hauria de ser un equipament comunitari a través dels seus serveis oberts al barri i de les activitats socio-comunitàries que acollirà (activitats extraescolars, biblioteca, casal d’estiu...).

Entenent que és molt important  el poder compartir espais on poder reflexionar els diferents agents que treballen al barri  per tal de generar un veritable espai  de relació i convivència molt positiu per a la cohesió social.

Per tot això, des del Grup Municipal de la CUP preguem el següent:

- Que es constitueixi una” taula” mixta, amb tots els agents que treballen al barri (des de la comunitat educativa, veïns, ajuntament etc)  per tal de poder  treballar propostes de millora educatives i socials des d’una visió transversal.

 

Juli Cuéllar Gisbert

Regidor portaveu del Grup Municipal de la CUP

 

Mataró, 6 d’abril de 2017

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER INFORMAR DE COM ES POT FER LA DECLARACIÓ DE RENDA A TRAVÉS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

Atès que ben aviat començarà la campanya de la renda de l’exercici 2016.
Atès que existeix la possibilitat que els contribuents facin el tràmit de la renda a través de l’Agència Tributària de Catalunya.
Atès que hi ha molta desinformació al respecte.
Des del Grup Municipal de la CUP formulem el prec següent:
    •    L’Ajuntament de Mataró sol·licitarà suport a l’Agència Tributària de Catalunya i organitzarà una sessió formativa adreçada a tècnics municipals i assessors fiscals de la ciutat, així com també un acte públic perquè la ciutadania tingui la informació de com pot presentar la declaració de renda a través de l’Agència Tributària de Catalunya.

 

Juli Cuéllar Gisbert
Regidor portaveu de la CUP

Mataró, 2 d’abril de 2017

Pàgines