Documents

Pels  motius  exposats  proposem  al  Ple  de  l’Ajuntament  de Mataró  l’adopció  dels següents ACORDS:

PRIMER.-  DEMANAR  a  la  Generalitat  de  Catalunya  que es  retiri  com  a  part  acusatòria en el procés contra Adrià Vilà, Joan Pujades, Carles Escrig i Albert Escrig.

SEGON.- TRASLLADAR aquests  acords  al govern de la Generalitat de Catalunya,  al govern de l’Estat espanyol i a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes.

La intervenció del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) era previsible i estava damunt de la taula des del moment en què els treballadors/es van plantar cansats de cedir part dels seus salaris, tal com havien fet el 2011, 2012 i 2013, per evitar una situació de dèficit.

(…)

Atenent a la situació descrita, considerem que a més de denunciar la situació d’infrafinançament, cal exigir un canvi en el model de la gestió i reclamar una gestió pública, de titularitat pública i de submissió al dret públic.

En aquest sentit, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró adopta els ACORDS següents:

1. L’Ajuntament de Mataró reclama a la Generalitat de Catalunya una sanitat 100% pública per a l’àrea de Mataró, tant en la gestió com en la titularitat, i sotmesa al control públic i al dret públic.

(…)

Proposta de resolució del Grup Municipal de la CUP per convocar una consulta per l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència

Per tot plegat, des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró l’aprovació dels ACORDS següents:

1. L’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) si la ciutadania així ho ratifica mitjançant una consulta popular que s’haurà de convocar en un termini màxim de noranta dies.

2. L’Ajuntament de Mataró, un cop s’hagi celebrat la consulta, haurà de ratificar en una sessió plenària extraordinària la decisió d’adhesió a l’AMI.

3. L’Ajuntament de Mataró comunicarà aquests acords a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), al Consell Comarcal del Maresme i a la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, el Ple decidirà.

Mataró, 26 d’agost de 2015

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre el compliment dels terminis previstos en la construcció de l’edifici de l’escola Angeleta Ferrer

• Quin és l'estat exacte dels tràmits per a la construcció de l'escola pública Angeleta Ferrer? Quan començaran les obres? Quins són els terminis reals d’execució de l’obra?

Mataró, 26 d’agost de 2015

Pregunta que presenta el Grup Municipal de la CUP sobre la previsió de riscos de la Festa al Cel

- Existeix un pla de protecció civil que contempli l’eventualitat d’un accident aeri?

- L’Ajuntament de Mataró té cobertura en matèria de responsabilitat civil en cas que un accident aeri afecti els espectadors i el nucli urbà de la ciutat?

- S’han previst els costos i riscos que hauria d’assumir l’Ajuntament de Mataró en cas que es produís un accident aeri?

Mataró, 26 d’agost de 2015

Pàgines