Proposta de resolució de suport i compromís actiu de l’Ajuntament de Mataró amb la banca ètica

Proposta de resolució de suport i compromís actiu de l’Ajuntament de Mataró amb la banca ètica

Acords:

1. L’Ajuntament de Mataró treballarà de manera activa amb la banca ètica.

2. L’Ajuntament de Mataró establirà contacte, durant els propers tres mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, amb les diferents entitats de Banca Ètica que treballen a Catalunya, per conèixer el seu funcionament i serveis, per avaluar adequadament les possibilitats de col·laboració, i per tal de decidir quins recursos econòmics de l’Ajuntament de Mataró s’hi poden dipositar.

3. L’Ajuntament de Mataró traspassarà a aquestes entitats, sempre que jurídicament sigui possible i paral·lelament als contactes establerts, la gestió bancària de les partides pressupostàries dedicades a Cooperació al Desenvolupament de 2016 o el seu equivalent.

4. L’Ajuntament de Mataró impulsarà entre la ciutadania accions de promoció i divulgació de la banca ètica o social.

5. L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, al Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Català de Finances, a les entitats financeres esmentades i al col·lectiu FETS (Finançament Ètic i Solidari).