Pressupost participatiu sí, engrunes no!

PRESSUPOST PARTICIPATIU SÍ, ENGRUNES NO!

  • Els diners destinats a pressupostos participatius són insuficients; exigim un increment de la quantitat proposada pel govern municipal.
  • Denunciem la voluntat instrumentalitzadora del govern municipal que vol fer servir els pressupostos participatius per aparcar les reivindicacions ciutadanes.

L’aposta pels pressupostos participatius és un dels principals eixos del programa de la CUP per assolir la radicalitat democràtica en el funcionament de l’Ajuntament de Mataró. Fer comprensible i assequible la informació, donar poder decisori a la ciutadania, a través dels consells participatius i de consultes populars, pensem que són requisits fonamentals per aprofundir en la qualitat democràtica. En aquest sentit, cal destacar que el setembre de 2016 es va aprovar una resolució de la CUP per implantar uns pressupostos participatius a Mataró.

El passat 1 de març de 2017, la Comissió Especial d’Organització va abordar el debat dels pressupostos participatius a partir del guió “Impuls a la participació” elaborat pel personal tècnic de l’Ajuntament. La proposta de procés participatiu presentada es basa en 6 fases: aportació de propostes, recollida de suports a les propostes, valoració de la viabilitat de les propostes, priorització per part del Consell de Ciutat, exposició pública i votació ciutadana de la propostes validades i retorn de les propostes escollides per la ciutadania. Valorem positivament que el govern posi fil a l’agulla, però pensem que hi ha dues qüestions rellevants que limiten de forma extraordinària el seu desplegament

  • El pressupost participatiu es restringirà al capítol d’inversions.
  • El govern només destinarà 500.000 € a pressupost participatiu.

Ateses les reserves del govern municipal i la seva voluntat de fer passar totes les propostes ciutadanes per l’adreçador dels pressupostos participatius, des de la CUP manifestem el nostre desacord  i exigim el següent:

  1. Cal incrementar sensiblement, fins a un 5% del pressupost municipal, els diners destinats a pressupostos participatius. Si ens quedem amb un pírric 0,3%, el procés participatiu no és creïble. Mataró ha d’estar a l’alçada de ciutats com Badalona, però amb l’actual proposta fins i tot municipis com Argentona ens passen per davant.
  2. Cal ampliar els pressupostos participatius al Capítol II, relatiu a la provisió de serveis, i no limitar-ho exclusivament al Capítol VI d’inversions.
  3. Exigim al govern que no instrumentalitzi el pressupost participatiu i que assumeixi que, tan si tenim pressupost participatiu com si no en tenim, la ciutadania té dret a opinar i a presentar tantes propostes en benefici de la ciutat com consideri oportunes.

 

CUP Mataró

Oficina de Comunicació

 

Mataró, 27 de març de 2017