PdR CiU-ICV-EUiA-CUP de suport a la consulta del 9 de novembre