Moció per a la naturalització d’un tram de la Platja de Sant Simó

Dijous 7 de juliol de 2016 el Ple de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat per unanimitat la proposta de resolució presentada per la CUP que acorda:

1) L’Ajuntament de Mataró es compromet a treballar per a la naturalització d’un tram de la platja de Sant Simó i així compatibilitzar l’ús i l’oci amb la valorització de l’entorn natural mitjançant:

Retirada de brossa de forma manual.

Retirada només de brossa d'origen antròpic mantenint a la sorra les restes naturals procedents del mar.

Promoció d’un estudi sobre la possibilitat de recuperar l’ecosistema litoral en aquest tram, junt amb la vegetació i fauna associades.

Senyalització del tram naturalitzat així com de les actuacions dutes a terme.

Limitació i protecció de l’espai a vehicles mitjançant cordes i estaques.

Divulgació de les actuacions dutes a terme a la ciutadania mitjançant activitats d’educació ambiental.

2) L’Ajuntament de Mataró establirà un marc de col·laboració amb l’Institut Català d’Història Natural (ICHN) a través de la Delegació de la Serralada del Litoral Central, per dur a terme una iniciativa de custòdia del territori que permeti vehicular de forma participativa les actuacions a dur a terme per fer possible la naturalització de la platja de Sant Simó.

3) L’Ajuntament formalitzarà la seva adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori amb la fi de contribuir a l’existència d’aquesta i així, a l’impuls de la custòdia del territori al nostre país.