Declaració Institucional que presenta la CUP per una ciutat pacifista i desmilitaritzada

Per tot plegat, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposem la DECLARACIÓ següent:

1. L’Ajuntament de Mataró es compromet a treballar per desplegar  una seguretat alternativa als exèrcits, basada en la satisfacció de les necessitats de les persones, i declara Mataró com a ciutat pacifista i desmilitaritzada.

2. D’acord amb els principis i objectius proclamats en llei 21/2003 de Foment de la Pau, en la Llei 16/2014 d’Acció exterior i de relacions amb la Unió Europea i recollint el compromís amb tots els pobles per construir un ordre mundial pacífic tal com s’expressa en el preàmbul i l’article 51 de l’actual Estatut de Catalunya, l’Ajuntament de Mataró ratifica i fa seves les propostes de la Moció sobre una Catalunya desmilitaritzada, aprovada pel Parlament de Catalunya (BOPC  núm. 177, de 6 de juliol), que insten el govern de la Generalitat a:

a) Realitzar totes les accions necessàries davant del Ministerio de Defensa i l’Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa per reclamar el traspàs del patrimoni militar –tant de solars com d’edificis en desús– a la Generalitat, o a l’ens local corresponent, per tal de destinar-los a usos civils i d’accés públic.

b) Prohibir els actes d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no permetre les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de Catalunya.

c) Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars, com són els casos de les maniobres que es realitzen al Parc Natural de la Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres. Així com, promoure que els ens locals, en exercici de les seves atribucions i competències ho emulin.

d) Desautoritzar la participació i presència d’avions de combat en exposicions aèries com la Festa al Cel.

e) No permetre la presència de l’exèrcit en cap espai educatiu i de formació: ni als centres educatius, ni al Saló de l’Ensenyament, ni al Saló de la Infància, a Barcelona; ni al Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o a la Fira de Formació Professional, a Lleida; ni a l’ExpoJove de Girona; i tampoc a l’Espai de l’Estudiant de Valls.

f) Eliminar els ajuts i les activitats de promoció per part de l’Administració vers la indústria militar a Catalunya, incloent el suport a la R+D de caire militar i qualsevol altra activitat de suport institucional per establir indústria amb producció militar i armamentista.