Declaració Institucional que presenta la CUP per la insubmissió a la LOMCE

Cal que l’Ajuntament de Mataró refermi el compromís de rebuig a la LOMCE i adopti mesures concretes. Per tots aquest motiu, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels ACORDS següents:

Primer.-  L’Ajuntament de Mataró donarà suport i cobertura jurídica a tots aquells centres educatius i aquelles famílies de la ciutat que vulguin exercir la desobediència a la LOMCE com a acte de ruptura amb un model educatiu imposat en contra de la voluntat majoritària de la societat catalana i de la comunitat educativa.

Segon.- L’Ajuntament de Mataró, davant de qualsevol sanció administrativa i/o judicial contra la comunitat educativa o contra aquelles famílies que practiquin la insubmissió a la LOMCE, proposarà que tots els càrrecs electes del consistori s’autoinculpin davant les instàncies pertinents i ho farà extensiu a tota la ciutadania perquè també pugui fer efectiva la seva autoinculpació.

Tercer.- L’Ajuntament de Mataró, reitera el seu rebuig a l’aplicació de la LOMCE en els centres educatius de la Mataró, i difondrà públicament a través del web municipal l’activitat de la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI) a la LOMCE oferint informació a qualsevol centre educatiu que s’hi vulgui adherir.

Quart.- Instar als Serveis Territorials d’Ensenyament de Maresme-Vallès Oriental, al Departament d’Ensenyament i al Govern de la Generalitat de Catalunya a declarar la seva insubmissió a la LOMCE i a aturar d’immediat el desplegament que se n’ha fet.

Cinquè.- Comunicar els acords al Consell Escolar Municipal de Mataró, a tots els centres educatius i als seus respectius equips directius i Associacions de Mares i Pares, als Serveis Territorials d’Ensenyament de Maresme-Vallès Oriental, al Consell Comarcal del Maresme, al Departament d’Ensenyament i al Ministerio de Educación.