Declaració Institucional per l’adhesió de Mataró a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

Declaració Institucional que presenta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per l’adhesió de Mataró a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, aprovada en Junta de Portaveus (11/1/2016) i ratificada pel Ple de l'Ajuntament de Mataró (14/1/2016)