document territori maresme

Fonaments i orientacions de transformació territorial, ambiental i social al Maresme

El present document vol ser una eina de treball i reflexió popular sorgit a l’entorn de les assemblees i candidatures alternatives del Maresme amb l’objectiu d’enfortir la coherència i l’argumentari crític i la visió global, ampliant les alternatives i actuacions i facilitant el debat comú. És, per tant, un document obert que voldria ser útil tant a la necessària i urgent elaboració de programes municipals alternatius com també per enfortir el treball quotidià de base i les propostes i programes polítics que posteriorment es continuïn impulsant. Com veureu no vol ser un programa sinó un marc per anar desenvolupant programes i dotar les lluites de base de fonaments, també per iniciar una política comarcal més ambiciosa.

Hem sintetitzat aportacions i consensos de diverses experiències comarcals de lluita en defensa del territori i de l’ecologisme combatiu, sorgides a les darreres dècades, documents elaborats per tècnics compromesos i materials provinents de les experiències municipalistes més properes, de la Trobada d’Unitat Popular de Mataró i, també, de l’exploració en el Programa Marc de les Municipals del 2015 (ens hi referirem com a PMM) de la CUP nacional adaptant les propostes a la nostra realitat comarcal.

Tenint en compte que la urgència de la lluita contra la pobresa i la precarietat i l’obertura de camins cap a la justícia social són eixos fonamentals dels nostres plantejaments, les qüestions territorials i ecològiques que desenvolupem no obvien en cap cas la seva repercussió social i centren el document perquè són les més susceptibles de generar programes específics i alhora comarcals a tots els municipis.

> Mira el document en pantalla (issuu)